صفحه 1

  در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

 • مجتمع مسکونی میترا

  مجتمع مسکونی میترا

  مشخصات : اجرای پایدارسازی گود به روش خرپا و شاتکریت

 • ساختمان اداری - تجاری فجر

  ساختمان اداری - تجاری فجر

  مشخصات : ارائه طرح پایدارسازی گود به عمق 21 متر به روش تلفیقی انکراژ، شمع شناور و پد بتنی

 • پایدارسازی مجتمع آمال

  پایدارسازی مجتمع آمال

  مشخصات : ارائه طرح پایدارسازی گود به عمق 16 متر به روش تلفیقی انکراژ و شمع

 • مجتمع مسکونی کورش

  مجتمع مسکونی کورش

  مشخصات : کنترل طراحی و نظارت کارگاهی بر پایدارسازی گود

 • بیمارستان کودکان سرطانی ولنجک

  بیمارستان کودکان سرطانی ولنجک

  مشخصات : عملیات اجرایی پایدارسازی گود به عمق 14 متر به روش نیلینگ و انکراژ

 • مجتمع مسکونی میرداماد

  مجتمع مسکونی میرداماد

  مشخصات : عملیات اجرایی پایدارسازی گود به عمق 8 متر به روش شمع بتنی و نیلینگ

 • بیمارستان آتیه 2

  بیمارستان آتیه 2

  مشخصات : طراحی و نظارت بر پایدارسازی دائمی‏ گود

 • طراحی، نظارت عالیه و کارگاهی پایدارسازی گود ساختمان مسکونی بارگو

  طراحی، نظارت عالیه و کارگاهی پایدارسازی گود ساختمان مسکونی بارگو

  مشخصات : طراحی، نظارت عالیه و کارگاهی پایدارسازی گود ساختمان مسکونی بارگو

 • ارائه طرح پایدارسازی محوطه پارک تپه شاهین

  ارائه طرح پایدارسازی محوطه پارک تپه شاهین

  مشخصات : انجام مطالعات ژئوتکنیک، زمین شناسی مهندسی و ارائه طرح پایدارسازی محوطه پارک تپه شاهین

 • ارائه طرح پایدارسازی ترانشه¬های سنگی و خاکی فاز 11 پردیس

  ارائه طرح پایدارسازی ترانشه¬های سنگی و خاکی فاز 11 پردیس

  مشخصات : انجام مطالعات ژئوتکنیک، زمین¬شناسی مهندسی و ارائه طرح پایدارسازی ترانشه های سنگی و خاکی فاز 11 پردیس

 • طراحی، نظارت عالیه و کارگاهی پایدارسازی گود ساختمان مسکونی یاس

  طراحی، نظارت عالیه و کارگاهی پایدارسازی گود ساختمان مسکونی یاس

  مشخصات : انجام خدمات طراحی، نظارت عالیه و کارگاهی پایدارسازی گود ساختمان مسکونی یاس

 • در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی