گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره تخصصی ژئوتکنیک - سازمان برنامه و بودجه

شرکت پایدار راد چکاد (پرچ) در سال 1399 موفق به اخذ گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره تخصصی ژئوتکنیک از سازمان برنامه و بودجه شده است.