گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره تخصصی ژئوتکنیک - سازمان برنامه و بودجه

شرکت پايدار راد چكاد (پرچ) داراي گواهينامه صلاحيت رتبه ٢ خدمات مشاوره در تخصص ژئوتكنيك از سازمان برنامه و بودجه كشور مي باشد.