صفحه 1

  در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

 • پالایشگاه روغن ایرانول

  پالایشگاه روغن ایرانول

  مشخصات : بررسی علت / علل نشست/تورم فونداسیون کوره ‏ها و ارائه طرح بهسازی برای کنترل تغییرشکل‏ ها و مقاوم ‏سازی فونداسیون

 • مجتمع مسکونی انزلی

  مجتمع مسکونی انزلی

  مشخصات : طراحی و اجرای شمعک خودحفار

 • محوطه فلر پتروشیمی امیرکبیر

  محوطه فلر پتروشیمی امیرکبیر

  مشخصات : طراحی و اجرای شمعک خودحفار

 • مشاوره بهسازی خاک و تحکیم بستر پی سازه¬های واحد توسعه 8

  مشاوره بهسازی خاک و تحکیم بستر پی سازه¬های واحد توسعه 8

  مشخصات : خدمات مشاوره بهسازی خاک و تحکیم بستر پی سازه های واحد توسعه 8

 • در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی