صفحه 1

  در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

 • مجتمع پتروشیمی کارون

  مجتمع پتروشیمی کارون

  مشخصات : طراحی و نظارت بر اصلاح خاک

 • منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

  منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

  مشخصات : طراحی اصلاح خاک

 • مخازن آب و دکانتورهای سربندر

  مخازن آب و دکانتورهای سربندر

  مشخصات : طراحی و نظارت تحکیم بستر

 • مجتمع پتروشیمی فجر 2

  مجتمع پتروشیمی فجر 2

  مشخصات : طراحی و نظارت بر استحصال دریا، بسترسازی و اصلاح خاک

 • ارائه خدمات مشاوره ژئوتکنیکی و طرح بسترسازی

  ارائه خدمات مشاوره ژئوتکنیکی و طرح بسترسازی

  مشخصات : انجام مطالعات و ارائه خدمات مشاوره ژئوتکنیکی و طرح بسترسازی

 • در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی