ساختمان اداری - تجاری فجر

ارائه طرح پایدارسازی گود به عمق 21 متر به روش تلفیقی انکراژ، شمع شناور و پد بتنی

  • جزئیات

نام پروژه: طراحی پایدارسازی گود ساختمان اداری - تجاری فجر

موقعیت: خیابان پیروزی، رو به روی بیمارستان فجر، پلاک 622

کارفرما: سرکار خانم عشاقی

سال: 1396

مشخصات پروژه: ارائه طرح پایدارسازی گود به عمق 21 متر به روش تلفیقی انکراژ، شمع شناور و پد بتنی

احجام عملیات: مدلسازی و طراحی نیل، انکر، شمع و ترکیب روش‏ های فوق در نرم ‏افزارهای ژئواستودیو و پلکسیس و انتخاب بهینه ‏ترین و ایمن‏ ترین ترکیب جهت کنترل پایداری و تغییرشکل مجاز و تهیه نقشه‏ های اجرایی و مشخصات فنی برای سطح جداره گود به مساحت تقریبی 3000 متر مربع

دستاوردها: بررسی فنی-اقتصادی روش‏ های مختلف پایدارسازی و انتخاب روش(های) بهینه با توجه به حساسیت سازه ‏های مجاور و تغییرشکل مجاز و ارائه نقشه‎‏های اجرایی