مجتمع مسکونی میترا

اجرای پایدارسازی گود به روش خرپا و شاتکریت

  • جزئیات

نام پروژه: پایدارسازی گود مجتمع مسکونی میترا

موقعیت: تهران، خیابان شریعتی، بن بست میترا

کارفرما: آقای مهندس میرمحمدلو

سال: 1397

مشخصات پروژه: اجرای پایدارسازی گود به روش خرپا و شاتکریت

احجام عملیات: پایدارسازی گود به عمق 7 متر با سطح اشغال: 400 مترمربع، سطح شاتکریت برابر با600 مترمربع و وزن کل سازه نگهبان برابر با 45000 کیلوگرم

دستاوردها: اجرای خرپا جهت پایدارسازی گود، اجرای یک لایه مش و شاتکریت برای پایدارسازی موضعی و جلوگیری از ریزش موضعی خاک، کنترل تغییر شکل دیواره گود و اجرای ایمن سازه