صفحه 1

  در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

 • اتاق کابل پتروشیمی امیرکبیر

  اتاق کابل پتروشیمی امیرکبیر

  مشخصات : طراحی و اجرای آب بندی

 • بیمارستان آتیه 2

  بیمارستان آتیه 2

  مشخصات : طراحی و نظارت آب بندی و زهکشی

 • آب بندی مجتمع آمال

  آب بندی مجتمع آمال

  مشخصات : طراحی و نظارت آب بندی و زهکشی

 • دریاچه مصنوعی منطقه 22 تهران

  دریاچه مصنوعی منطقه 22 تهران

  مشخصات : طراحی آب بندی

 • در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی