اتاق کابل پتروشیمی امیرکبیر

اتاق کابل پتروشیمی امیرکبیر به عنوان قلب مجتمع از اهمیت بسزایی برخوردار است. احداث سازه اتاق کابل در تراز زیر زمین در کنار برخی عوامل دیگر، موجب نشت آب به داخل اتاق، پر شدن اتاق از آب و ایجاد رطوبت بسیار زیاد در محیط اتاق شده بود. رطوبت بالا علاوه بر ایجاد خطر ایمنی زیاد در کنار تاسیسات برقی، موجب ایجاد خوردگی شدید در پایه های فلزی و نردبانهای کابل می گردید که پوسیدگی آنها و ایجاد تغییر شکلهای شدید در کابلها میتوانست منجر به اتصالات برقی شدید شود.
طی دو قرارداد جداگانه با کارفرمای محترم، خدمات مشاوره و خدمات تامین مصالح و پیمانکاری برای آب بندی اتاق کابل انجام گرفت. در خدمات مشاوره، ابتدا نوع آب زیرزمینی و علت ایجاد آن به مرور زمان (در زمان احداث، تراز سفره آب زیرزمینی در ترازی پایینتر ار کف ساختمان اتاق کابل قرار داشته است) بررسی شد و روشهای مختلف آب بندی و زهکشی در قالب ماتریس تصمیم گیری با یکدیگر مقایسه شدند. در خدمات پیمانکاری، طرح مصوب اجرا شده و آب بندی اتاق کابل مورد آزمایش قرار گرفت.

  • جزئیات

نام پروژه: طراحی و اجرای آب بندی اتاق کابل پتروشیمی امیرکبیر

موقعیت: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر

کارفرما: شرکت پتروشیمی امیرکبیر

سال: 95 - 1394

مشخصات پروژه: بررسی تغییرات و منشاء آب زیرزمینی و علت ایجاد آن به مرور زمان (در زمان احداث، تراز سفره آب زیرزمینی در ترازی پایینتر از کف ساختمان اتاق کابل قرار داشته است)، بررسی روش های مختلف آب بندی و زهکشی در قالب ماتریس تصمیم گیری و مقایسه روش‏ های مختلف با یکدیگر و انتخاب بهینه‏ ترین روش، آب‏بندی با استفاده از ترکیب ژئوممبرین VLDPE و بتن آب‏بند، تهیه نقشه ‏های اجرایی و مشخصات فنی، اجرای پروژه

احجام عملیات: آب ‏بندی اتاق کابل به مساحت 220 متر مربع

دستاوردها: آب بندی سازه زیرزمینی در برابر فشار هیدروستاتیک آب برای اولین بار در منطقه، مهار کلیه سازه‏ های متصل به کف از طریق سقف جهت ایجاد فضای مناسب برای آب‏بندی کف