بیمارستان آتیه 2

پروژه احداث بیمارستان آتیه 2 واقع در بلوار فرحزادی با گودبرداری به عمق حدود 40 متر احداث گردید. با توجه به اهمیت نوع ساختمان و قرارگیری بخشهای حساسی مانند پزشکی هسته ای در پایین ترین طبقات، ایجاد محیطی کاملا خشک و بدون نشت آب در تمام طبقات زیرزمین اهمیت بسیار زیادی داشت. لذا با ترکیبی از روشهای زهکشی و استفاده از لایه های مختلف ژئوسنتتیک نسبت به اجرای آب بندی ساختمان اقدام گردید.

  • جزئیات

نام پروژه: طراحی و نظارت بر آب ‏بندی جداره‏ های گود بیمارستان آتیه 2

موقعیت: تهران، خیابان فرحزادی

کارفرما: شرکت طلوع آتیه غرب

سال: 95 – 1393

مشخصات پروژه: طراحی و نظارت بر عملیات آب‏ بندی و زهکشی گود با ایجاد گالری‏ های زهکش، بررسی روش‏ های مختلف آب‏بندی و زهکشی در قالب ماتریس تصمیم‏ گیری و مقایسه روش‏های مختلف با یکدیگر و انتخاب طرح بهینه، ارائه جزئیات طراحی شامل لایه ‏های ژئوسنتتیکی GCL و ژئوممبرین LLDPE، تهیه نقشه‏ های اجرایی و مشخصات فنی

احجام عملیات: حداکثر عمق گود برابر با 42 متر و مساحت زمین برابر با 8155 متر مربع و سطح دیواره 12300 متر مربع

دستاوردها: بهینه‏ سازی ترکیبی طرح پایدارسازی گود و طرح سازه ساختمان، آب‏بندی کامل سازه در برابر نشت آب به داخل ساختمان