دریاچه مصنوعی منطقه 22 تهران

طراحی ژئوتکنیکی مجموعه دریاچه مصنوعی منطقه 22 تهران شامل سد خاکی دریاچه، بند انتقال آب رودخانه کن و سدهای رسوب گیر دامنه البرز طی قرارداد مشاوره با کارفرما انجام گرفت. جزئیات طراحی لایه آب بند بر اساس یک لایه ژئوممبرین و استفاده از پوشش رسی طبیعی موجود در محل انجام گرفت.

  • جزئیات

نام پروژه: طراحی سد خاکی و مخزن دریاچه مصنوعی منطقه 22 تهران و سیستم انتقال آب به دریاچه

موقعیت: تهران، منطقه 22، پارک چیتگر

کارفرما: شهرداری منطقه 22 تهران

سال: 1383

مشخصات پروژه: طراحی سد خاکی و پوشش نفوذناپذیر کف مخزن دریاچه مصنوعی منطقه 22 تهران با استفاده از ژئوممبرین و لایه رسی موجود در کف مخزن، انجام آزمایش های کنترل کیفیت نمونه های ژئوممبرین

احجام عملیات: سد خاکی به ارتفاع 18 متر و پوشش نفوذناپذیر کف دریاچه به مساحت 580000 مترمربع (لازم به ذکر است ابعاد ساخته شده دریاچه کمتر از ابعاد طراحی شده است)

دستاوردها: طراحی سد خاکی و پوشش نفوذ ناپذیر کف، استفاده از خاک طبیعی بستر دریاچه به عنوان بخشی از طرح پوشش نفوذ ناپذیر