آب بندی مجتمع آمال

پروژه مجتمع تجاری / اداری سپهر واقع در شهر قم و با گودبرداری حدود 16 متر در حال احداث است. خاک بستر این پروژه تا عمق حدود 10 متر درشت دانه بوده و در اعماق پایینتر متشکل از رس با نفوذپذیری ناچیز است. نزدیکی مجتمع به بوستان علوی و مسدود شدن راه نفوذ آبهای سطحی در بالای لایه رسی موجب نفوذ حجم زیادی آب (حدود 200 متر مکعب در شبانه روز) به داخل گود ساختمان شده است. لذا بر اساس خدمات مشاوره به کارفرما، روشهای مختلف آب بندی و رهکشی در قالب ماتریس تصمیم گیری با یکدیگر مقایسه شده و در نهایت جزئیات طرحی شامل لایه های ژئوسنتتیکی GCL و  ژئوممبرین LLDPE ارائه شد.


 

  • جزئیات

نام پروژه: طراحی آب‏ بندی دائم گودبرداری مجتمع تجاری / اداری آمال در شهر قم

موقعیت: قم

کارفرما: شرکت سپهر آمال ایرانیان

سال: 95 -1393

مشخصات پروژه: طراحی آب بندی و زهکشی گود با بررسی روش ‏های مختلف آب‏ بندی و زهکشی در قالب ماتریس تصمیم‏ گیری و مقایسه روش ‏های مختلف با یکدیگر و انتخاب طرح بهینه، ارائه جزئیات طراحی شامل لایه های ژئوسنتتیکی GCL و ژئوممبرین LLDPE، تهیه نقشه ‏های اجرایی و مشخصات فنی و نظارت بر اجرای پروژه

احجام عملیات: عمق گود برابر با 16 متر و مساحت 7500 متر مربع و سطح دیواره‏ ها به مساحت 1100 متر مربع

دستاوردها: آب بندی کامل سازه در برابر نشت آب تحت فشار هیدرواستاتیک به داخل ساختمان