بانک صادرات

مطالعات ژئوتکنیک شامل حفاری، انجام آزمایشهای برجا و آزمایشگاهی خاک و مقاومت مصالح، مطالعات ژئوفیزیکی، کنترل جوش و بتن

  • جزئیات

نام پروژه: انجام مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح و بررسی وضعیت موجود حفرات و قنوات و ... با دستگاه GPR ساختمان مدیریت شعب شمال بانک صادرات

موقعیت: تهران، بلوار صبا، خیابان فاطمیه، بین مهر 6 و 7

کارفرما: مدیریت شعب شمال تهران بانک صادرات

سال: 1398

مشخصات پروژه: حفاری ژئوتکنیکی، انجام آزمایش های برجا و آزمایشگاهی خاک و مقاومت مصالح، مطالعات ژئوفیزیکی، کنترل جوش و تهیه گزارش جامع جهت مقاوم‏سازی ساختمان 11 طبقه مدیریت شعب شمال تهران بانک صادرات

احجام عملیات: یک گمانه ماشینی به عمق 50 متر، انجام آزمایش‏های SPT در اعماق مختلف، یک مورد آزمایش درون‏ گمانه ‏ای (Down-Hole)، مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش ژئورادار (GPR) جهت بررسی وجود قنات، کانال و یا حفرات زیر ساختمان، 12 مورد آزمایش مقاومت فشاری بر روی مغزه‏های بتن، 66 مورد آزمایش غیر مخرب جوش به طریق ماورا صوت، 56 مورد آزمایش غیر مخرب جوش به طریق رنگ نافذ، 57 مورد آزمایش سختی سنج فولاد، 3 مورد نمونه‏ گیری از آرماتور‏ها و 5 مورد نمونه ‏گیری از اعضای فولادی جهت تعیین مشخصات فنی، 11 مورد آزمایش ضخامت سنجی ورق ستون‏ها

دستاوردها: تعیین مشخصات ژئوتکنیکی خاک بستر، تعیین دلیل تراوش آب داخل زیرزمین بمنظور انتخاب روش آب‏بندی و یا زهکشی، کنترل کیفیت جوش اتصالات، کنترل مشخصات فنی فولاد سازه و بتن فونداسیون و دیوار جهت مقاوم‏سازی