ساختمان مسکونی یاس

انجام مطالعات ژئوتکنیک، ژئوفیزیک و آزمایش های برجا و آزمایشگاهی 

  • جزئیات

نام پروژه: انجام مطالعات ژئوتکنیک ساختمان مسکونی یاس

موقعیت: تهران، بلوار ارتش، خیابان یاس یکم غربی، پلاک 8

کارفرما: آقای مهندس هاشم ‏زاده

سال: 1398

مشخصات پروژه: حفاری، انجام آزمایش های برجا و آزمایشگاهی و تهیه گزارش جامع

احجام عملیات: 2 گمانه ماشینی به عمق‏های 33 و 40 متر، یک مورد چاهک دستی به عمق 5 متر، انجام آزمایش‏های SPT در اعماق مختلف در گمانه ماشینی و دستی، یک مورد آزمایش بارگذاری صفحه و برش مستقیم برجا، یک مورد آزمایش درون‏ گمانه ‏ای (Down-Hole)

دستاوردها: تعیین مشخصات فنی و مکانیکی خاک و سرعت موج برشی جهت طراحی بهینه سازه و طرح پایدارسازی گود