ساختمان مسکونی هدی 2

انجام مطالعات ژئوتکینک شامل حفاری، انجام آزمایش ‏های برجا و آزمایشگاهی و تهیه گزارش جامع جهت ارائه طرح اصلاح خاک و طراحی شمع درجاریز برای فونداسیون سازه

  • جزئیات

نام پروژه: انجام مطالعات ژئوتکنیک و طراحی شمع ساختمان مسکونی هدی 2

موقعیت: استان خوزستان، خرمشهر

کارفرما: شرکت هدی پیشگام

سال: 1398

مشخصات پروژه: حفاری، انجام آزمایش‏های برجا و آزمایشگاهی و تهیه گزارش جامع جهت ارائه طرح اصلاح خاک و طراحی شمع درجاریز برای فونداسیون

احجام عملیات: یک گمانه ماشینی به عمق‏ 30 متر همراه با انجام آزمایش‏های SPT در اعماق مختلف و اخذ نمونه ‏های دستخورده و دستنخورده (شلبی) و طراحی 19 نقطه شمع درجاریز

دستاوردها: تعیین مشخصات فنی و مکانیکی خاک و بهینه ‏سازی طرح فونداسیون عمیق