پتروشیمی فجر 2

پروژه پتروشیمی فجر به عنوان واحد تولید کننده امکانات کل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در زمینی به وسعت 17 هکتار در کنار خور جعفری احداث گردید. وجود لایه های بسیار سست خاک در محدوده پروژه بعلاوه استحصال بخشی از خور (دریا) شرایط ژئوتکنیکی ویژه ای را در پروژه ایجاد نمود. به این ترتیب مشاور بر اساس مطالعات و شناسایی دقیق و تخصصی ژئوتکنیکی و بر پایه اجرای شمع های آزمایشی و استفاده از به روز ترین انواع شمع کوبشی (شمع سانتریفوژ) نسبت به طراحی و کنترل کیفیت اجرای شمع ها اقدام نمود، به نحویکه پروژه مذکور به عنوان یکی از با کیفیت ترین پروژه های منطقه به لحاظ ژئوتکنیکی شناخته می شود.

  • جزئیات

نام پروژه: اجرای شمع های پتروشیمی فجر 2

موقعیت: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر

کارفرما: شرکت پتروشیمی فجر

سال: 1391-1385

مشخصات پروژه: کنترل طراحی و نظارت بر عملیات ژئوتکنیکی واحدهای تولید برق، آب، هوا، آفسایت و اداری شرکت پتروشیمی فجر

احجام عملیات: 8000 نقطه شمع کوبشی و درجاریز، بسترسازی، استحصال دریا و ... در مساحت حدود 17 هکتار

دستاوردها: عدم ایجاد کوچکترین نشستی در سازه هایی که طراحی ژئوتکنیکی داشتند (در حالیکه حتی تا 1.5 متر نشست در سازه های اطراف مشاهده شده است)، صرفه جویی اقتصادی در اجرای شمع ها تا حدود 50% هزینه های پروژه بر اساس مطالعات شناسایی دقیق، اجرای شمع های آزمایشی، بهینه سازی طول شمع ها، مشخصات فنی اجرایی دقیق و نظارت مستمر بر عملیات کارگاهی، استفاده از شمع سانتریفوژ برای اولین بار پس از انقلاب، افزایش دوام، افزایش ظرفیت باربری، تسهیل شرایط کوبش شمع و کاهش هزینه های اجرایی