میدان نفتی یادآوران

پروژه میدان نفتی یادآوران بر اساس طراحی انجام شده شامل حدود 6000 نقطه شمع کوبشی بود که پس از ارائه خدمات مشاوره، اجرای شمع های آزمایشی و نظارت کارگاهی، حدود 20% در هزینه های پروژه نسبت به طراحی اولیه صرفه جویی شد.

  • جزئیات

نام پروژه: اجرای شمع های میدان نفتی یادآوران

موقعیت: منطقه نفتی یادآوران (جاده اهواز به خرمشهر)

کارفرما: شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس

سال: 92-1390

مشخصات پروژه: مشخصات پروژه: کنترل طراحی، تهیه مشخصات فنی و نظارت بر عملیات ساخت و اجرای شمع های کوبشی، انجام آزمایش های تضمین کیفیت و کنترل کیفیت شمع

احجام عملیات: اجرای بیش از 6000 نقطه شمع کوبشی جهت احداث سازه‏های مختلف

دستاوردها: صرفه جویی 20 درصدی در هزینه های پروژه نسبت به طرح اولیه و کاهش طول پرت شمع ها از 17% به 5%، کاهش تعداد شمع های آسیب دیده از 15% به 2%