کاربرد لیکا در ژئوتکنیک

کاربرد لیکا در ژئوتکنیک19 خرداد 1397

پیشینه استفاده از دانه سبک رسی منبسط شده (لیکا) در جهان به حدود 100 سال قبل باز می گردد و تولید صنعتی آن از حدود 60 سال پیش در اروپا آغاز شده است. جالب است بدانیم که از ابتدا، کاربردهای ژئوتکنیکی یکی از مهمترین موارد استفاده از دانه های لیکا بوده است. "لیکا" در حال حاضر در 20 کشور دارای کارخانه تولید محصول می باشد که یکی از آنها "لیکای ایران" است. کارخانه تولید لیکا در ایران در سال 1360 به بهره برداری رسیده و با توجه به منابع غنی رس در کشور عزیزمان یکی از مرغوبترین محصولات لیکا را در سطح بین المللی تولید می نماید.
دریافت مقاله!
کاربرد لیکا در ژئوتکنیک