فونداسیون عمیق
طراحی و نظارت فونداسیون عمیق

زمینه های فعالیت:
  1. • شمع های درجاریز و کوبشی
  2. • شمع های بتنی و فولادی
  3. • بهینه سازی آرایش شمع ها و کلاهک فونداسیون
  4. • آزمایش های استاتیک و دینامیک شمع
<<پروژه های انجام شده>>