اصلاح نشست و ترمیم و تقویت سازه
خدمات مهندسی (طراحی و اجرا) اصلاح نشست و ترمیم و تقویت سازه ها

زمینه های فعالیت:
  1. • آسیب شناسی ژئوتکنیکی و سازه ای ساختمان های آسیب دیده یا در معرض آسیب
  2. • کنترل و اصلاح نشست فونداسیون موجود با استفاده از شمعک، ریزشمع و ....
  3. • ترمیم و تقویت سازه های بتنی و فولادی
<<پروژه های انجام شده>>