طراحی سازه های فضاکار

طراحی سازه های فضاکار5 خرداد 1397

شرکت پرچ با شرکت "طرح و ساخت هودانا" به عنوان همکار در زمینه طراحی، ساخت و نصب سازه فضایی همکاری می کند.
 
طراحی سازه های فضاکار