استفاده از محصولات لیکا در ژئوتکنیک

استفاده از محصولات لیکا در ژئوتکنیک5 خرداد 1397

شرکت پرچ به عنوان نماینده رسمی شرکت لیکا نسبت به ارائه خدمات مشاوره در زمینه کاربردهای ژئوتکنیکی لیکا اقدام می نماید. مزایای استفاده از لیکا در ژئوتکنیک در بخش مقالات ارائه شده است.
استفاده از محصولات لیکا در ژئوتکنیک